Dagens åbningstider Klinik: 07.15 - 19.00Telefon: 07.45 - 16.00

Overvejer du at få rettet dine tænder? Se mere om tandregulering

Vil du af med din tandlægeskræk? Se hvordan vi kan hjælpe dig her

S6A0552-1

Henvisningsklinik for private og kommunale klinikker

Marginal parodontitis

Fundamentet for godt tandlægearbejde er et sundt parodontium, men parodontitis er desværre en meget udbredt sygdom og noget, alle tandlæger må forholde sig til. Nogle gange kan sygdommen være så udbredt eller så fremskreden, at det er svært at administrere sammen med den almindelige tandpleje.

Marginal parodontitis

Vi tilbyder mulighed for henvisning til vores tandlæge Maria Boddum og tandlæge Louise Ernst Schou, som begge har særlig interesse for og lang erfaring med arbejdet med PA. De arbejder strukturet og tæt sammen med husets dygtige tandplejere og kvalitetssikrer løbende. Alle behandlere deltager i nærmest alle landets kurser indenfor PA, og Maria og Louise har derudover taget adskillelige kurser i udlandet, senest har Maria deltaget i master class i regenerativ PA-kirurgi ved Hürzeler-Zuhr Academy i München.

Louise-i-behandling-scaled
Tandsaet-marginal-parodontitis

Vi tilbyder en pakke med fuld undersøgelse og diagnostik forud for behandling. Dette er nødvendigt, også selvom du som henviser medsender dine registreringer, da vi har brug for at danne os vores eget overblik.

Dit patients første besøg på klinikken er til en grundig forundersøgelse.

Trin 1: Vi starter med en PUD og de dertilhørende registreringer. Herudover kan vi få behov for supplerende røntgenbilleder. Vi tager også fotos af tænderne og lægger mærke til alle faktorer, som kan påvirke prognosen for den videre behandling – f.eks. belastning, løsning og food-impaction. Vi gennemgår vores fund med patienten. Forundersøgelsen koster fra ca. 550 kr. (DK tilskud 200 kr.) til 1500 kr. (DK tilskud 500 kr.) afhængig af behov for røntgen.

Trin 2: Vi laver en behandlingsplan og et prisoverslag. Vi gennemgår det med patienten, så vi sammen finder retningen fremad. Patienten modtager skriftligt informationsmateriale.

Patientens næste besøg på klinikken er til behandling.

Trin 3: Selve PA-behandlingen kan gå to veje; 1) almindelig PA-behandling hos én af vores dygtige tandplejere og dernæst vurdering af mulighed for PA-kirurgi eller 2) direkte videre til PA-kirurgi. Al behandling foretages med det bedste udstyr, vi har f.eks. for nyligt investeret i EMS Airflow Prophylaxis Master, som gør det muligt at fjerne alle belægninger skånsomt og sikkert.

Patientens næste besøg på klinikken er til opfølgning af behandling.

Trin 4: Tandplejeren vurderer i samråd med tandlægen, om patienten er klar til PA-kirurgi. Er der allerede udført kirurgi, vurderes det foreløbige resultat.

Trin 5: Efter kontroller og når situationen er stabil, tilbagevises patienten til dig.

Vi samarbejder tæt med husets specialtandlæger i ortodonti, tænker bredt og forsøger at finde den mest stabile løsning – også på den lange bane. Vi har stor respekt for dig som henviser og holder os som udgangspunkt til den henviste problematik vedrørende PA. Hvis der er behov for yderligere behandlinger til at støtte op om PA-behandlingen, rådfører vi os selvfølgelig altid med dig først.

Vi ønsker en tæt dialog med dig og afslutter forløbet med at tilsende dig en vedligeholdelsesplan. Det vigtigste arbejde er netop, at patienten forstår sin situation og er motiveret for opfølgning og vedligeholdelse.

DSC_9740-1
Maria-og-Line-ved-stolen-format-kvadrat
Mia-undersoeger-formt169
tandlæge randers
Maria-med-pt-format-45-1
Ann-paa-klinik-format-169
Soeren-og-Louise-2-format-169
Line-ved-unitor-format-kvadrat