Dagens åbningstider Klinik: 07.15 - 18.00Telefon: 07.45 - 16.00

Overvejer du at få rettet dine tænder? Se mere om tandregulering her.

Er du mellem 18 og 21 år? Se din mulighed for at få gratis tandlæge her.

Henvisningsklinik for private og kommunale klinikker

Behandling under generel anæstesi

Vi tilbyder behandling under generel anæstesi til de patienter, som lider så meget af tandlægeangst, at de ikke er i stand til at gennemføre almindelig tandbehandling i vågen tilstand

IMG_0078-2

Mange patienter lider af tandlægeangst, og for nogle kan det være så slemt, at de ikke kan gennemføre almindelig tandbehandling i vågen tilstand. Vi kan tilbyde behandling under generel anæstesi, så patienten kan starte på en frisk og fremadrettet opbygge gode oplevelser hos dig.

Vi samarbejder med Ole Risgaard, som er speciallæge i anæstesiologi og tidligere overlæge på OUH. Han kommer regelmæssigt på klinikken sammen med en af sine erfarne anæstesisygeplejersker. Vi kan tilbyde generel anæstesi til langt de fleste patienter. Alle ASA 1 og 2 patienter uden særlige hensyn, og ASA 3 patienter efter forudgående personlig vurdering. ASA 4 patienter tilbydes ikke behandling.

Selve tandbehandlingen udføres af den – til behandlingstypen – bedste egnede tandlæge hos os.

Behandling under generel anæstesi

Anaestesilaege-Ole-Riisgaard-scaled
DefinitionEksempel
ASA 1Den i øvrigt helt raske patientRask uden øvrige sygdomme. Ikke-rygning, intet eller lavt alkoholindtag
ASA 2Patient med ubetydelig sygdom uden funktionel indskrænkningMilde sygdomme uden betydelig funktionel begrænsning. Fx rygning, graviditet, overvægt (BMI 30-39)
ASA 3Patient med svær sygdom, der giver funktionel indskrænkningEn eller flere middel til alvorlige sygdomme med betydeligt begrænset funktionalitet. Fx dårligt kontrolleret diabetes eller forhøjet blodtryk, middelsvær lungesygdom/KOL, hjertesygdom, pacemaker, aktive infektioner, alkoholisme, svær overvægt (BMI > 39)
ASA 4Patient med svær sygdom, der er en konstant trussel/risiko for livets opretholdelseFx indenfor de sidste 3 måneder; blodprop, ballonudvidelse, hjerneblødning, pågående hjertesygdom, sepsis/blodforgiftning, nyresygdom (der dog ej er dialysekrævende)

Henvisning for generel tandbehandling

Hvis du henviser for generel tandbehandling, vil vi gerne selv lave DG/UDGR og lægge behandlingsplanen ud fra dine inputs og patientens ønsker. Patienten får herefter et skriftligt prisoverslag. Hvis du henviser for en specifik behandling, bedes du angive hvilken og sende relevant information og røntgen. Vi forbeholder os ret til at ændre i planen peroperativt ved behov. Patienten vil blive forberedt på dette.

Patientens første besøg på klinikken vil være en forundersøgelse, hvor vi optager anamnese og laver klinisk og radiologisk undersøgelse efter behov. Herudover gennemgås forløbet med behandling i generel anæstesi, og vi lytter til patientens ønsker og forventninger. Henvises for generel behandlingsplan afregnes en UDGR + evt. røntgen. Er planen lagt på forhånd afregnes en konsultation til 295,- kr.

Prisen for generel anæstesi er 3.500 kr. for første time og 3.000 kr. pr. efterfølgende påbegyndt time. Prisen er inkl. opvågning på klinikken.

S6A1635-1
smiledesign-kosmetisk-tp-format-kvadrat-1-scaled
S6A0232-1
Maria-med-pt-format-45
Dennis-og-Stine-format-45-scaled
Steffen-og-Heidi-format-kvadrat
DSC_9991
Anne-Stine-med-OTP-format-45
Anders-og-Lone-format-kvadrat