x
Vidste du at
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus amet animi, asperiores error facilis iusto laboriosam.

Behandling under generel anæstesi

Henvisningsklinik for private og kommunale klinikker

Kvalitet, professionalisme og tryghed – for dig som henviser og for din patient

Behandling under generel anæstesi

Mange patienter lider af tandlægeangst, og for nogle kan det være så slemt, at de ikke kan gennemføre almindelig tandbehandling i vågen tilstand. Vi kan tilbyde behandling under generel anæstesi, så patienten kan starte på en frisk og fremadrettet opbygge gode oplevelser hos dig.

Vi samarbejder med Ole Risgaard, som er speciallæge i anæstesiologi og tidligere overlæge på OUH. Han kommer regelmæssigt på klinikken sammen med en af sine erfarne anæstesisygeplejersker. Vi kan tilbyde generel anæstesi til langt de fleste patienter. Alle ASA 1 og 2 patienter uden særlige hensyn, og ASA 3 patienter efter forudgående personlig vurdering. ASA 4 patienter tilbydes ikke behandling. Se nedenstående skema:

 

Definition Eksempel
ASA 1 Den i øvrigt helt raske patient Rask uden øvrige sygdomme. Ikke-rygning, intet eller lavt alkoholindtag
ASA 2 Patient med ubetydelig sygdom uden funktionel indskrænkning Milde sygdomme uden betydelig funktionel begrænsning. F.eks. rygning, graviditet, overvægt (BMI 30-39)
ASA 3 Patient med svær sygdom, der giver funktionel indskrænkning En eller flere middel til alvorlige sygdomme med betydeligt begrænset funktionalitet. F.eks. dårligt kontrolleret diabetes eller forhøjet blodtryk, middelsvær lungesygdom/KOL, hjertesygdom, pacemaker, aktive infektioner, alkoholisme, svær overvægt (BMI >39)
ASA 4 Patient med svær sygdom, der er en konstant trussel/risiko for livets opretholdelse F.eks. indenfor de sidste 3 mdr.; blodprop, ballonudvidelse, hjerneblødning, pågående hjertesygdom, sepsis/blodforgiftning, nyresygdom (der dog ej er dialysekrævende)

 

Selve tandbehandlingen udføres af den – til behandlingstypen – bedst egnede tandlæge hos os.

Tand
Tandbehandling i høj kvalitet
Tryghed og professionalisme
godkendt
Dedikeret behandlerteam
Henvisning for generel tandbehandling

Hvis du henviser for generel tandbehandling, vil vi gerne selv lave DG/UDGR og lægge behandlingsplanen ud fra dine inputs og patientens ønsker. Patienten får herefter et skriftligt prisoverslag. Hvis du henviser for en specifik behandling, bedes du angive hvilken og sende relevant information og røntgen. Vi forbeholder os ret til at ændre i planen peroperativt ved behov. Patienten vil blive forberedt på dette.

Patientens første besøg på klinikken vil være en forundersøgelse, hvor vi optager anamnese og laver klinisk og radiologisk undersøgelse efter behov. Herudover gennemgås forløbet med behandling i generel anæstesi, og vi lytter til patientens ønsker og forventninger. Henvises for generel behandlingsplan afregnes en UDGR + evt. røntgen. Er planen lagt på forhånd afregnes en konsultation til 295,- kr.

Prisen for generel anæstesi er 2.900,- kr. pr. påbegyndt time. Prisen er inkl. opvågning på klinikken.

Vi åbner igen i morgen:
Klinik: 07:15 - 18:00
Telefon: 08:00 - 17:45
Du kan ringe til os på: